تمامی سفارشات ثبت شده در وب سایت کتابخوان در بازه زمانی 4 الی 7 روز کاری تحویل خواهند شد.